Bezoek van de delegatie van de Europese Arbeidsautoriteit

15 mei 2023

Op 12 mei 2023 ontvangt de FOD Sociale Zekerheid een delegatie van de Europese Arbeidsautoriteit om de toekomstige behoeften en bekommernissen te bespreken.

De belangrijkste taak van de Europese Arbeidsautoriteit (European Authority Labour – ELA)  is het helpen verbeteren van de samenwerking tussen de EU-lidstaten, het coördineren van gezamenlijke inspecties, het uitvoeren van analyses en risicobeoordelingen van aspecten met betrekking tot grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en het bemiddelen bij geschillen tussen lidstaten. België is zeer betrokken bij de werking van de ELA en haar verschillende activiteiten sinds de start eind 2019.

Na vier jaar werking heeft de ETA (de hoofden van de eenheid) besloten een ontmoeting te hebben met België, zijn administraties en de instellingen die er dagelijks mee samenwerken, om van gedachten te wisselen over de toekomstige behoeften en problemen.

Voor de FOD Sociale Zekerheid is dit een reële kans om verschillende belangrijke kwesties aan te pakken, namelijk:

  1. De stand van zaken maken van de door de ELA gesteunde en geplande activiteiten op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid
  2. De stand van zaken maken van het project van het voorzitterschap inzake de evaluatie en bevordering van ELA
  3. De gezamenlijke organisatie van een tweede bemiddelingsopleiding
  4. Correcte betaling en inning van socialezekerheidsbijdragen in een grensoverschrijdende context
  5. Digitalisering en kunstmatige intelligentie en de gevolgen daarvan voor de intra-Europese mobiliteit.

 

Meer info