Bijdragen aan de volledige inclusie van mensen met een handicap

20 maart 2024

Op dinsdag 19 maart vond de conferentie "Towards full inclusion of persons with disabilities – the European Pillar of Social Rights and beyond" plaats in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU. Het doel van deze conferentie, georganiseerd in samenwerking met de Europese Commissie en met de steun van het European Disability Forum, was om te discussiëren over nieuwe initiatieven die moeten worden genomen in de tweede fase van de Europese strategie voor de rechten van personen met een handicap (2025 - 2030).

De Europese strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030 is het belangrijkste instrument voor de implementatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) op EU-niveau. Hoewel er de afgelopen jaren een aantal initiatieven zijn genomen, wil het Belgische voorzitterschap deze aanpak voortzetten om tijdens de volgende zittingsperiode te blijven bijdragen tot de volledige inclusie van personen met een handicap.

Tijdens de conferentie werden drie prioritaire thema's behandeld: toegang tot werkgelegenheid, een inclusieve interne markt die het vrije verkeer van mensen met een handicap bevordert, en versterking van de implementatie van de EU-strategie en het  UNCRPD op Europees en nationaal niveau. 

Het Belgische voorzitterschap was erop gebrand om het maatschappelijk middenveld te betrekken en hen een platform te bieden om prioriteiten en suggesties naar voren te brengen. Het principe "niets over ons, zonder ons" werd ter harte genomen.

Dankzij deze conferentie heeft België opnieuw kunnen laten zien dat het zich inzet voor volledige inclusie en de rechten van personen met een handicap.

Meer info