DG Personen met een handicap: Jaarverslag 2016

27 juli 2017

In 2016 hadden 661.818 personen bij de FOD Sociale Zekerheid een erkenning van hun handicap. Dit blijkt uit het jaarverslag 2016 van de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap.  

Op basis van deze erkenning hebben zij onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming en/of andere sociale voordelen zoals de parkeerkaart voor personen met een handicap, belastingverminderingen, het sociaal tarief gas en elektriciteit,...

Enkele cijfers uit het jaarverslag:

  • 179.452 personen krijgen een inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming, dat zijn er 2% meer dan in 2015.
  • 151.819 personen krijgen een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, dat is 1% minder dan in 2015. Door de 6de staatshervorming zijn de gemeenschappen en gewesten nu bevoegd voor deze tegemoetkoming. Maar in afwachting van de effectieve overdracht van de dossiers, behandelde de FOD in 2016 nog alle aanvragen.
  • 396.838 personen hebben een parkeerkaart, een daling met 0,2% tegenover 2015.

2016 was ook het jaar waarin de online applicatie "MyHandicap" werd gelanceerd.

Terwijl de burger vroeger 20 papieren formulieren moest (laten) invullen en opsturen om een aanvraag in te dienen, kan hij/zij nu alle nodige informatie via MyHandicap doorsturen. De burger kan ook terecht bij meer dan 4.850 lokale contactpunten (de gemeentes, OCMW's en ziekenfondsen) om zich te laten helpen bij de aanvraag.

Jaarverslag 2016 van de DG Personen met een handicap (.pdf)

Jaaroverzicht in cijfers 2016 van de DG Personen met een handicap