e-Gov Awards 2015

25 november 2015

Op 3 december 2015 organiseert Agoria ICT de 11de editie van de e-Gov Awards. Deze awards bekronen de meest verdienstelijke informatiseringsprojecten van de publieke overheidsdiensten op het gebied van administratieve vereenvoudiging, hulp aan burgers en hulp aan ondernemingen. 

Het project 'Datawarehouse Arbeidsmarkt en sociale bescherming' van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en ondersteund door de FOD Sociale Zekerheid, is genomineerd in de afdeling 'Beste samenwerking'.

Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming bevordert de koppeling van sociaal-economische gegevens van de instellingen uit de Belgische sociale zekerheid. Ook de FOD Sociale Zekerheid is leverancier van gegevens. Het doel is beter, sneller en goedkoper te kunnen inspelen op vragen over gegevens van onderzoeksinstellingen en de overheid.