EPSCO-Raad van 23 oktober 2017

24 oktober 2017

Maandag 23 oktober hebben de ministers van de Europese Unie bevoegd voor tewerkstelling en sociale zaken (EPSCO) in Luxemburg vergaderd om de dossiers te bespreken die het Ests Voorzitterschap heeft voorgesteld.

De 3 voornaamste agendapunten waren:

Detachering van werknemers

De Raad heeft een algemene oriëntatie over de detacheringsrichtlijn bereikt. De lidstaten hebben meer dan anderhalf jaar gesproken over verschillende aspecten van detachering zoals:  rechten van gedetacheerde werknemers, bezoldiging, fraude en misbruik, detachering voor langere tijd.

Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 

De ministers hebben een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt over de verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Dit betreft de hoofdstukken over toegang van economisch inactieve burgers tot sociale bijstand en over de relevante wetgeving.

Europese pijler van sociale rechten 

De Raad heeft een voorstel goedgekeurd voor een interinstitutionele afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten. Doel van dit initiatief, dat door de Commissie in maart 2016 voor het eerst werd voorgesteld, is nieuwe en effectievere rechten voor de Europese burgers te realiseren. 

Onze FOD speelt een sleutelrol bij de voorbereiding en de opvolging van de aspecten in verband met sociale bescherming bij de EPSCO Raad