European Development Days

10 juni 2021

Het Franse ontwikkelingsagentschap (Agence française de développement, AFD) en SOCIEUX+ (EU-expertise op het gebied van sociale bescherming, arbeid en werkgelegenheid) organiseren een debat over het thema "Adaptieve sociale bescherming in de ontwikkelingsagenda" op de Europese Ontwikkelingsdagen (EDD), Europa's belangrijkste forum over internationale samenwerking en ontwikkeling, georganiseerd door de Europese Commissie. De sessie vindt plaats op 16 juni, van 11:50-12:35 uur (tijd in Brussel), en zal volledig online toegankelijk zijn op het EDD-platform.

Naar aanleiding van het EDD-thema van dit jaar, The Green Deal for a Sustainable Future, zal een panel van internationale sprekers het concept van aanpasbare sociale bescherming en de rol daarvan in de ontwikkelingsagenda bespreken, waarbij voorbeelden en gevallen uit Bangladesh, Haïti, Libanon, Latijns-Amerika en de Caraïben, en de Sahel-regio worden gepresenteerd.  Het debat zal deskundigen en beleidsadviseurs samenbrengen om hun kennis en recente ervaringen op dit gebied te delen.

Koen Vleminckx, coördinator kennisontwikkeling van SOCIEUX+, directeur onderzoek bij de Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en directeur van de Belgische Internationale Samenwerking inzake Sociale Bescherming (BELINCOSOC), zal het debat modereren.

Overige deelnemers:

Jean-Louis Lambeau, deskundige sociale bescherming bij de IAO, biedt meer dan 30 jaar betrokkenheid bij ontwikkelings- en humanitaire projecten in Latijns-Amerika, in Afrika en in Azië.

Guillaume Bouveron (AFD), deskundige op het gebied van risicobeperking bij rampen en wereldwijd hoofd bij het "Agence française de développement" (AFD).

Verhonica Zamudio (CISS), onderzoeker bij de Interamerikaanse Conferentie voor Sociale Zekerheid (CISS), gespecialiseerd in sociale risico's in verband met klimaatverandering, zoals rampen als gevolg van bedreigingen van natuurlijke oorsprong, alsmede in de voorbereiding en reactie van gezondheidsdiensten in geval van noodsituaties en rampen. Zij is belast met de onderzoekslijn rampenrisico's bij het CISS.

Carlos Soto Iguaran (AFD), deskundige en teamleider bij het "Agence française de développement" (AFD).

https://eudevdays.eu/