Europese Pijler Sociale Rechten ondertekend

21 november 2017

De Europese pijler van sociale rechten die op 17 november officieel werd ondertekend op de sociale top in Göteborg, "is geen gedicht, maar een programma", aldus voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Met de nieuwe pijler kunnen de lidstaten hun sociaal en werkgelegenheidsbeleid beter op elkaar afstemmen. 

De pijler omvat 20 principes over rechten op de arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het gaat onder meer over het recht op onderwijs en jobbegeleiding, gelijke kansen, eerlijke lonen, sociale dialoog en pensioenen. 

De tekst is niet bindend: de Europese Commissie kan die als basis gebruiken voor wetgevend werk, maar in sociale wetgeving hebben de lidstaten zelf meestal het laatste woord. (BELGA)

Video Europese Pijler