FOD Sociale Zekerheid neemt deel aan Government after shock

17 november 2020

Nido, het innovatielab voor de overheid (BOSA), organiseert op vraag van het Observatory for Public Sector Innovation (OPSI) van de OESO op 17 november 2020 een dialoog over de COVID-19 pandemie en haar impact op de overheid.

Verschillende overheidsdiensten in België slaan voor dit initiatief de handen in elkaar en stellen hun challenge voor die door de pandemie aan urgentie heeft gewonnen. Ze vertellen daarbij over hun weg naar innovatie. De deelnemers gaan aan de slag met 5 uitdagingen voor innovatie.

https://governmentaftershock.be/