Formulier voor het aanvragen van studentenstages

7 oktober 2016

Wij zoeken regelmatig studenten voor een onbezoldigde stage. Wil je een stage doen bij de FOD Sociale zekerheid? Vanaf nu kan je een stage-aanvraag ingedienen via een elektronisch formulier . Als je stage-aanvraag interessant is voor ons, nemen we contact met je op om je CV en motivatiebrief op te vragen.
 
Informatie over studentenstages