Gebruikersonderzoek website FOD Sociale Zekerheid

8 april 2020

Om beter te weten wie de lezers en gebruikers van onze website zijn lanceren we een online enquête. Een enquête is maar zo goed als de antwoorden die ze oplevert. Als je daarom enkele minuten kan vrijmaken om ze in te vullen zou je ons een grote dienst bewijzen.

We willen graag te weten komen wie onze bezoekers zijn, hoe je op onze website terechtkomt en hoe tevreden je bent over de aangeboden informatie.

Met de resultaten kunnen we onze website nog beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers. De verwerking van de resultaten is volledig anoniem.

Alvast bedankt om deel te nemen!

Gebruikersonderzoek website FOD SZ