Gezondheidsuitgaven van huishoudens

13 oktober 2020

Uitgaven voor gezondheidszorg vormen een belangrijk onderdeel van de publieke en private consumptie. Een deel van deze uitgaven zijn rechtstreeks ten laste van de patiënt. In het kader van de "Cijfers in de kijker" die onze FOD op haar website publiceert, wijden wij een bijdrage aan een diepgaandere analyse van de gezondheidsuitgaven van de huishoudens volgens de methodologie van de « Gezondheidsrekeningen » (SHA).

In 2018 zijn deze uitgaven goed voor 19,1% van de gezondheidsuitgaven in België, dit wil zeggen ongeveer 9 miljard euro. Dit komt overeen met een gemiddelde uitgave van 790,5 euro per inwoner. Met name de zorg en de diensten die worden geleverd door residentiële langdurige zorginstellingen en apotheken maken hier een belangrijk onderdeel van uit.

Lees verder