Handicap & duurzame ontwikkeling: overlappende uitdagingen

14 juni 2016

Van 14 tot 16 juni vindt op de hoofdzetel van de VN te New York de jaarlijkse conferentie over het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap plaats (UNCRPD). Dit evenement bevordert de uitvoering van het Verdrag en geeft de betrokken actoren (overheidsinstellingen, internationale instellingen en de organisaties die de personen met een handicap vertegenwoordigen) de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. 

Het thema van dit jaar luidt: “Implementing the 2030 development agenda for all persons with disabilities: Leaving no one behind”. Naar aanleiding van de goedkeuring van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling zal deze conferentie ertoe bijdragen dat de insluiting van personen met een handicap een kernbeginsel wordt van deze nieuwe globale strategie. Dit komt onder meer aan bod tijdens de verschillende rondetafelgesprekken, met als thema's: 

  • "Eliminating poverty and inequality for all persons with disabilities";
  • "Promoting the rights of persons with mental and intellectual disabilities";
  • "Enhancing accessibility to information and technology and inclusive development".

2016 staat ook in het teken van de 10de verjaardag van de invoering van het Verdrag. Naar aanleiding daarvan organiseert België samen met onder meer de Europese Unie op 15 juni een side event over de opvolging van de aanbevelingen van het UNCRPD-comité.

UNCRPD Conference