Hervorming van erkenningssysteem voor beroepsziekten

2 mei 2016

De minister van Sociale zaken en Volksgezondheid werkt aan een hervorming van het erkenningssysteem voor beroepsziekten en beroepsgebonden ziekten.

Praktisch betekent die hervorming:

  1. de fusie tussen het Fonds voor beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en 
  2. de installatie van de ‘Commissie voor de hervorming van de beroepsziekten van de 21e eeuw’.  

De FOD Sociale Zekerheid zal de logistieke rol op zich nemen, zodat de leden kunnen werken in een moderne en dynamische omgeving, zoals het geval was voor de Commissie Pensioenhervorming 2020 - 2040.

Meer informatie: hervorming van het erkenningssysteem voor beroepsziekten