Jaarverslag 2016 van de Federale Adviesraad voor ouderen (FAVO)

13 juni 2017

In 2016 heeft de FAVO 43 adviezen uitgebracht. Net als het Bureau is de Raad 6 keer samengekomen. De permanente commissies hebben 14 keer vergaderd: 5 keer voor de commissie Pensioenen, 4 keer voor de commissie Toegankelijkheid van de geneeskundige verzorging, 1 keer voor de commissie Sociale Integratie en bestrijding van de kansarmoede, 5 keer voor de commissie Mobiliteit en 0 keer voor de Commissie Gelijkheid van kansen.

Ondertussen startte de Raad zijn vierde werkjaar. Naast het afwerken van verschillende adviezen over het regeringsprogramma en de algemene beleidsnota’s is het nu uitkijken naar de uitwerking van het aangekondigde beleid. De Raad zal na de hernieuwing van de mandaten de impact van dit beleid nauwgezet blijven opvolgen om zijn opdracht – adviezen over het gevoerde ouderenbeleid formuleren vanuit de behoeften van ouderen en hun specifieke belangen verdedigen – te kunnen uitvoeren.

Jaarverslag FAVO 2016 (.pdf)