Jaarverslag 2019 : een stap in de richting van een duurzame sociale zekerheid

14 september 2020

Ons jaarverslag 2019 heeft als doel de vele projecten te overlopen die onze hebben uitgevoerd om ons doel te bereiken : een duurzame sociale zekerheid garanderen. Er komen 4 invalshoeken die de visie van onze FOD vormen aan bod:

Onze rol als radar:  projecten waarbij de FOD Sociale Zekerheid de rol van projectcoördinator op zich neemt. Aangezien het Belgische socialezekerheidslandschap complex is, is coördinatie belangrijk.

Onze strijd tegen “fake news”: verschillende studies van de FOD adviseren de beleidsmakers door hen te voorzien van duidelijke, precieze en betrouwbare gegevens.

Onze rol in de ondersteuning van de samenleving: concrete acties die onze directoraten-generaal (DGHAN en DGBeSoc) ondernemen om de Belgische sociale zekerheid en personen met een handicap dagelijks te ondersteunen.

We excelleren door onze medewerkers en voor onze gebruikers: verbeteringen die we doorvoeren om de beste werkinstrumenten te vinden die de efficiëntie van onze diensten op de lange termijn garanderen.

Veel leesplezier!