Jaarverslag Hoge Raad voor Vrijwilligers

25 augustus 2016

Van bij zijn oprichting heeft de Raad getracht zijn activiteiten rond twee centrale vraagstukken te organiseren: de evaluatie van de vrijwilligerswet en het streven naar een oplossing voor het toegenomen gebruik van het vrijwilligersstatuut voor de creatie van goedkopere jobs zonder perspectief, zowel bij de overheid als in de non-profitsector.

België telt meer dan 1.200.000 mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor organisaties en nog eens 600.000 mensen betrokken bij intra-familiale solidariteit. Dit bewijst de grote betrokkenheid van de burgers en geeft aan dat overheden en administraties deze bijdragen aan de samenleving beter moeten faciliteren.

Jaarverslag 2015

Website Hoge Raad Vrijwilligers