Kinderbijslag

28 mei 2019

De FOD Sociale Zekerheid is vanaf 1 januari 2019 niet meer bevoegd voor de kinderbijslag. Vragen over kinderbijslag kunnen voortaan worden gesteld aan:

De bevoegdheid wordt in principe bepaald door de officiële woonplaats van het kind. In de gevallen dat de bevoegdheid niet duidelijk kan worden vastgesteld, kan u zich wenden tot ORINT Trierstraat 70 te 1000 Brussel: international@orint.be