Kunstenaarscommissie: jaarverslag 2020

28 oktober 2021

De Commissie Kunstenaars publiceert haar jaarverslag 2020.

De commissie functioneert in haar huidige vorm 5 jaar – het eerste lustrum -, en kon enkel efficiënt werk leveren dankzij de enthousiaste en voortdurende inzet van haar leden en administratieve medewerk(st)ers.

Voor het jaar 2020 merkt de Commissie op dat veel aanvragen te summier zijn (vooral voor de kaarten) en zelfs onduidelijk, tegenstrijdig, slecht opgesteld, zonder de minste illustratie en/of opgave. Vaak ontbreekt een precieze omschrijving of detaillering van de activiteit en kunnen toegevoegde links niet geopend worden, waardoor de aanvragen geweigerd worden.

De Commissie Kunstenaars werd in 2002 opgericht. Op dat moment was zij ondergebracht bij het RSVZ en leverde ze enkel zelfstandigheidsverklaringen af. Sindsdien heeft ze ruimere bevoegdheden en is ze ruimer samengesteld. Zij wordt thans ondergebracht bij de FOD Sociale Zekerheid.

De Commissie heeft drie kernbevoegdheden:

  • afgifte van kunstenaarskaarten, visa en zelfstandigheidsverklaringen
  • advies verstrekken
  • informatie verstrekken

Jaarverslag 2020 (.pdf)