Monitoring en beheer van de sociaaleconomische impact van de COVID 19 crisis in België (Koen Vleminckx - BTSZ)

5 januari 2021

Om de gevolgen van de COVID-19-crisis effectief te beheersen, werden er op diverse beleidsniveaus diverse organen geactiveerd en werden er andere ‘ad hoc’-organen op maat van de crisis opgericht.

In dit artikel van Koen Vleminckx in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid,  bespreken we het federale beleidsnetwerk dat in het kader van de COVID-19-crisis werd opgericht om de sociale impact van de crisis te beheren.

Lees verder: BTSZ p13