Monitoring van de impact van COVID-19 op werkgelegenheid en sociale bescherming en België: analytische nota

9 juni 2021

Belangrijkste updates in de versie 20.05.2021

De data van de sociale secretariaten voor april zijn beschikbaar. De tijdelijke werkloosheid nam weer toe tijdens de Paasvakantie, en zakt begin mei tot iets boven het niveau van december 2020.

De spring economic forecast van de EC is iets optimistischer over de groeiprognoses dan de winter forecast, maar de recentste resultaten van het Eurofound Covid-survey tonen aan dat de lange duur van pandemie het mentaal welbevinden van Europeanen naar het laagste niveau sinds het begin van de crisis brengt.

De Sigedis-data werden aangevuld tot en met december 2020. Ze bevestigen de ongelijke effecten die we al zagen tot augustus: hoe lager het loon, hoe groter de incidentie van tijdelijke werkloosheid, werkloosheid en ziekte.

Uit de EAK-maandgegevens voor maart blijkt dat de toename van de werkloosheidsgraad in februari slechts van korte duur was (of te wijten aan een toevallige steekproeffluctuatie). De werkzaamheidsgraad neemt af, maar enkel bij mannen.

RSZ arbeidsmarktgegevens wijzen op positieve evoluties voor meer flexibele statuten. Tewerkstelling in het interim-statuut bevindt zich bijna terug op het niveau van 2019 (daling van minder dan 5% vanaf april). De versoepeling van de maatregelen heeft ook onmiddellijk impact op de tewerkstelling onder de extra’s en flexi’s in de horeca en de flexi-werkvormen in de detailhandel. Het saldo van in- en uitstroom op de private arbeidsmarkt blijft licht positief.

De consumentenenquête van de NBB voor mei toont een stabilisatie van het percentage personen dat aangeeft geen of slechts een beperkte impact op het gezinsinkomen te ervaren, na een stijging tussen februari en april.

Monitoring van de impact van COVID-19 op werkgelegenheid en sociale bescherming en België: analytische nota (.pdf)