Neem deel aan onze enquête over vrijwilligerswerk vóór 15 september!

7 september 2023

De FOD Sociale Zekerheid organiseert een enquête over het vrijwilligerswerk in België. De enquête is bedoeld voor vrijwilligers op het terrein en bestuurs-vrijwilligers. Het is gericht op personen die zowel regelmatig als sporadisch vrijwilligerswerk verrichten . Er wordt speciale aandacht besteed aan vrijwilligers die sociaal-economisch kwetsbaar zijn.

De enquête duurt ongeveer 15 minuten en wil de behoeften, motivaties en moeilijkheden van vrijwilligers in kaart brengen.

De resultaten worden in de komende maanden gepubliceerd en zullen gebruikt worden om beleidsaanbevelingen te formuleren voor de minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, die de aanzet gaf tot deze studie.

Bent u (ex-)vrijwilliger? Beantwoord dan deze vragenlijst of geef ze door aan geïnteresseerden ten laatste 15 september!

Meer info