Nieuw jaarverslag van het Europees Sociaal Beschermingscomité

15 januari 2022

Onze FOD vertegenwoordigt België in het Europees Sociaal Beschermingscomité dat de Europese Raad van Ministers van Sociale Zaken ondersteunt. Het comité heeft zijn rapport gepubliceerd.

Met zijn jaarlijks verslag oefent het Europees Sociaal Beschermingscomité zijn mandaat uit om de evolutie van de sociale situatie in de EU en van het sociaal beschermingsbeleid in de EU lidstaten in kaart te brengen. Het verslag helpt de Europese ministers van sociale zaken om prioriteiten te identificeren voor het sociaal beschermingsbeleid. 

Het jaarverslag van dit jaar geeft een overzicht van de impact van de beslissende acties van de lidstaten om werkgelegenheid, inkomen en toegang tot diensten te beschermen als reactie op COVID-19.

De sleutelboodschappen

  • De socialezekerheidsstelsels zijn de belangrijkste factor geweest bij het stabiliseren van het gezinsinkomen.
  • Sociale uitkeringen, waaronder deeltijds werk, hebben een belangrijke rol gespeeld bij het verzachten van de algemene daling van de inkomens van huishoudens in 2020.
  • De toegang tot socialezekerheidsstelsels is vaak tijdelijk vergemakkelijkt om de effectiviteit van systemen te vergroten om mensen te beschermen die hun baan of inkomen hebben verloren.
  • Terwijl de algehele situatie in 2021 is verbeterd terwijl de EU zich herstelt van de crisis, is er nog steeds behoefte om de sociaal-economische gevolgen van de pandemie op de lange termijn aan te pakken.
  • De socialezekerheidsstelsels moeten op de korte en middellange termijn onder druk blijven staan.
  • Om uit de crisis te komen en zich beter voor te bereiden op toekomstige noodsituaties, moeten de lidstaten prioriteit blijven geven aan maatregelen ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, het bestrijden van de groeiende inkomensongelijkheid en het versterken van de veerkracht van de socialezekerheidsstelsels.
  • Nationale interventies moeten zich blijven richten op de situatie van kwetsbare mensen en mechanismen bevatten om ze te ondersteunen. De Europese pijler van de sociale rechten moet de leiding blijven geven aan de hervormingsinspanningen van de lidstaten en de beginselen daarvan moeten systematisch blijven worden toegepast.

Meer info

Bron: 2021 Annual Report of the Social Protection Committee now available - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)