Onderzoek naar de rol van AI bij het beoordelen van werkcapaciteit binnen socialezekerheidsstelsels

Persbericht
6 maart 2024

Terwijl de meeste Europese landen nog aan het nadenken zijn over de implicaties van AI in verschillende sectoren, wordt de kwestie van de integratie ervan in de beoordeling van de arbeidscapaciteit binnen socialezekerheidssystemen steeds acuter. Tegen de achtergrond van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie werpen de discussies tijdens het symposium "Shaping Tomorrow: AI in social security and the assessment of work capacity" licht op deze cruciale kwestie.

Het symposium, georganiseerd door de European Union of Medicine in Assurance and Social Security (EUMASS) in samenwerking met het Belgische ministerie van Sociale Zekerheid, stelde belanghebbenden in staat om het potentieel van AI te verkennen om de beoordeling van arbeidsgeschiktheid een nieuwe vorm te geven. Met de nadruk op de veiligheid, betrouwbaarheid en menselijke aard van de technologie, onderzochten experts en beleidsmakers de kansen en uitdagingen die AI op dit gebied biedt.

Beoordeling van arbeidsgeschiktheid is een hoeksteen van sociale zorgsystemen, omdat het bepaalt of iemand in staat is om deel te nemen aan de arbeidsmarkt en op welk niveau. Het symposium faciliteerde discussies over hoe AI een revolutie teweeg zou kunnen brengen in dit proces, door clinici nieuwe hulpmiddelen te bieden en beoordelingen mogelijk te transformeren van gegevensgestuurde analyses, voornamelijk gebaseerd op klinisch onderzoek en socio-professionele anamnese, naar ondersteuning door gegevensgestuurde analyses die meer gerichte integratieacties mogelijk maken.

Paneldiscussies gingen in op de ethische overwegingen bij het gebruik van AI voor het beoordelen van capaciteiten, waarbij zorgen over bevooroordeelde gegevens en de veranderende rol van menselijke beoordelaars aan de orde kwamen. Hoewel AI veelbelovend is voor het stroomlijnen van beoordelingen en het verschaffen van extra inzichten, is het van het grootste belang om te zorgen voor transparantie, veiligheid en eerlijkheid bij de implementatie ervan.

Nu de Europese Unie toewerkt naar een geharmoniseerde benadering van AI-regelgeving, zullen de bevindingen van het symposium als informatie dienen voor toekomstig beleid en praktische toepassingen. Door te navigeren door de complexiteit van het integreren van AI in beoordelingen van arbeidsgeschiktheid, willen belanghebbenden de Europese waarden verdedigen en het welzijn van individuen binnen sociale zekerheidskaders waarborgen.

En zoals EUMASS-voorzitter Dr. Jean-Pierre Schenkelaars opmerkt: "Het gebruik van AI in socialezekerheidsdiensten op Europees niveau kan leiden tot efficiëntere, inclusievere en duurzamere socialezekerheidsstelsels die beter voldoen aan de behoeften van burgers in een wereld die steeds digitaler wordt en steeds meer onderling verbonden is".

Meer info

Voor meer informatie over EUMASS ga naar deze site: www.eumass.eu

Contact

Pers relaties – FOD Sociale Zekerheid

+32 (0)473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be