Rekenhof Boek 2015

4 december 2015

Het Rekenhof heeft zijn 'Boek 2015 over de Sociale Zekerheid' voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het onderzoekt daarin de financiële toestand van de sociale zekerheid in 2014 en stelt een aantal onderzoeken voor naar het financieel beheer van de instellingen van de sociale zekerheid en naar de uitvoering van het socialezekerheidsbeleid.

In het eerste hoofdstuk worden de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid in 2014 voorgesteld en vergeleken met 2013. Het Rekenhof heeft daarvoor gebruik gemaakt van de gegevens van de initiële en aangepaste begroting 2014 en van de uitvoeringsgegevens voor 2012, 2013 en 2014 die de FOD Sociale Zekerheid in juli 2015 heeft bezorgd.

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies. Het Rekenhof werkt onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.