Samenwerking tussen FOD Sociale Zekerheid en Belgische Technische Coöperatie

30 mei 2016

Op 30 mei werd een akkoord afgesloten tussen de FOD Sociale Zekerheid en de Belgische Technische Coöperatie (BTC) over de internationale samenwerking in het domein van de sociale zekerheid. 

Hoewel ze onafhankelijk tot stand kwam, past deze overeenkomst in het kader van de Resolutie van 4 mei 2016 over "de opname en verankering van het recht op sociale bescherming in het Belgisch internationaal beleid." Die resolutie werd in de Kamer unaniem goedgekeurd. Daarbij werd de rol van de FOD Sociale Zekerheid (meer bepaald BELINCOSOC) bijzonder gewaardeerd. BELINCOSOC promoot de internationale samenwerking van alle actoren van de Belgische sociale zekerheid. 

De Kamer vroeg in die resolutie aan de Federale Regering meer specifiek om: “de Belgische Technische Coöperatie (BTC) te laten onderzoeken hoe de samenwerking met de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kan verlopen...”

Belincosoc