Selectieprocedure 4 directeurs-generaal

3 augustus 2021

De FOD Sociale Zekerheid start een selectieprocedure om 4 directeurs-generaal aan te werven.

  • DG Analyse en monitoring
  • DG Beleidscoördinatie en internationale relaties
  • DG Juridische expertise
  • DG Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Peter Samyn, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid, werd door Jobat geïnterviewd om zijn visie te geven op de uitdagingen en kansen die in het verschiet liggen.

Jobat: vier directeuren