Sociaal tarief gas en elektriciteit

11 mei 2017

Verschillende gas-en elektriciteitsleveranciers vragen elk jaar aan de rechthebbenden op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit om een papieren attest. Dit is echter niet nodig. De DG Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid) verstuurt namelijk elk kwartaal automatisch elektronische berichten naar de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Op deze manier kan de FOD Economie automatisch het sociaal tarief toekennen, zonder dat je een papieren attest aan je leverancier moet voorleggen. 

Alleen als de elektronische gegevensuitwisseling mislukt, ontvang je nog een papieren attest dat je aan je leverancier moet bezorgen. In de andere gevallen hoef je helemaal niets te doen om het sociaal tarief te ontvangen, alles verloopt automatisch. Ook als je verhuist, of als je van leverancier verandert, dan kan het sociaal tarief automatisch toegekend worden. 

Meer informatie bij de FOD Economie:

Algemene Directie Energie – Sociale Energie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Website: http://economie.fgov.be
Tel: 0800 120 33
Fax: 0800 120 57
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be