Sociale bescherming: een werk in uitvoering

28 juli 2022

Onze collega Koen Vleminckx (DG Analyse en Monitoring) heeft deelgenomen aan een conferentie over de hervorming van de sociale bescherming in Rabat (Marokko) op 26 en 27 juli 2022. Hij nam deel aan het panel Sociale bescherming: welke hefbomen voor steun?

Doelstellingen van die sessie:

  • Feedback van enkele landen die een hervorming van het beleid inzake sociale bescherming hebben doorgevoerd;
  • Voorwaarden voor het welslagen van de convergentie van het overheidsbeleid op sociaal gebied;
  • Operationele en technologische hefbomen voor succes;
  • Strategie voor de duurzaamheid van de financiering;
  • Belangrijkste uitdagingen die zich voordoen bij de convergentie van het sociaal beleid;
  • Belangrijkste lessen voor het welslagen van dit project.

Zijne Majesteit, Koning Mohammed VI van Marokko, heeft een ingrijpende hervorming van de sociale bescherming aangekondigd, die erop gericht is de verplichte ziektekostenverzekering (AMO), de kinderbijslag en de uitbreiding van de grondslag voor aansluiting bij de pensioenstelsels én de veralgemening van de schadeloosstelling bij verlies van werk, geleidelijk algemeen ingang te doen vinden.