Studienamiddag Gender en Pensioen Live Stream

6 maart 2023

Deze studienamiddag vindt plaats op maandag 6 maart van 11.30u tot 16.30u in de Pachecozaal in de gebouwen van de FOD Sociale Zekerheid in het centrum van Brussel.  

Voor wie er niet kan bij zijn voorzien we een livestream: Gender en pensioen 2

We zoomen in op de verschillen in pensioenbedragen tussen mannen en vrouwen. Hoeveel lager is het gemiddeld pensioen van een vrouw in vergelijking met dat van een man? We berekenen de pensioenkloof bij recent rustgepensioneerden in België voor zowel wettelijk als aanvullend pensioen en beide pijlers samen.  

Op 6 maart publiceert Sigedis op PensionStat.be de nieuwe kerncijfers over Gender en Pensioen voor het wettelijke én aanvullend pensioen samen. De start voor een betere monitoring van de pensioenkloof in de toekomst.

In de namiddag presenteren we de eerste cijfers en analyses en nodigen we experten uit voor meer duiding.

Dit evenement is een samenwerking van de Federale Pensioendienst, Sigedis, de FOD Sociale Zekerheid, het RSVZ en het Federaal Planbureau, met de steun van de Minister van Pensioenen, Karine Lalieux en de Minister van Middenstand en Zelfstandigen, David Clarinval. 

Meer informatie over het programma en de inschrijvingslink vind je op Pensionstat.be