Twee nieuwe rapporten van het Europees Sociaal Beschermingscomité

16 juni 2021

Onze FOD vertegenwoordigt België in het Europees Sociaal Beschermingscomité dat de Raad van de Europese Unie ondersteunt. Het comité heeft onlangs twee interessante rapporten gepubliceerd over langdurige zorg en toereikende pensioenen, waarin de situatie van ouderen in de EU in beeld wordt gebracht.

Langdurige zorg

Zoals in het verslag over de langdurige zorg 2021 wordt opgemerkt, leidt de vergrijzing van de bevolking tot een grotere vraag naar langdurige zorgdiensten. Het aantal mensen dat mogelijk zorg nodig heeft, zal tegen 2050 naar verwachting met meer dan 7 miljoen toenemen.

Sterke genderdimensie

Langdurige zorg is vooral een ‘vrouwenzaak’. 90% van de zorgverstrekkers zijn namelijk vrouwen, en tegelijkertijd zijn zij later ook de grootste groep van de personen met zorgnood (33% vrouwen van 65+ tegenover 19% mannen 65+).

De financiële last is zwaar en meer dan een derde van de ouderen in de EU gaat niet op zoek naar noodzakelijke zorg, omdat ze het niet kunnen betalen. Toegang tot langdurige zorg is een van de beginselen van de pijler ‘sociale rechten’ van de EU.

Toereikendheid van de pensioenen

Het verslag over de toereikendheid van de pensioenen 2021, de vierde editie van het verslag dat sinds 2012 om de drie jaar wordt gepubliceerd, volgt de huidige levensstandaard van ouderen en het effect van hervormingen op de toekomstige pensioenen. Dit zodat we de ontwikkeling van de inkomens van ouderen in onze vergrijzende samenleving kunnen volgen.

De toegang tot gezondheidszorg en langdurige zorg voor ouderen is ook belangrijk om hun levensstandaard na hun pensionering te garanderen.

In het verslag wordt opgemerkt dat, hoewel de pensioenen lager zijn dan het arbeidsinkomen, in de meeste lidstaten pensioenen en belastingen zorgen voor meer gelijke inkomens en minder armoede op oudere leeftijd dan in het beroepsleven.

Anderzijds komt ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ook tot uiting op oudere leeftijd. De pensioenen van vrouwen lopen slechts zeer langzaam in op die van mannen.

In de toekomst zal langer blijven werken van cruciaal belang zijn om de pensioenen toereikend te houden, maar ook om hun financiële duurzaamheid te behouden.

Meer info