Uitgaven voor gezondheidszorg: nieuwe cijfers voor 2021

30 augustus 2023

Jaarlijks publiceert de FOD Sociale Zekerheid ramingen van de finale consumptie van gezondheids- en langdurige zorgdiensten in ons land (volgens de ‘System of Health Accounts’ methodologie). De meest recente tabellen bevatten niet enkel de laatste cijfers voor 2021, maar ook een inschatting van de uitgaven voor COVID-19 tijdens de jaren 2020 en 2021. Dit betekent dus dat SHA ons meer inzicht kan geven over de impact van de COVID-19-crisis op de uitgaven voor gezondheidszorg.

Uit de beknopte analyse blijkt onder meer het volgende:

  1. In 2021 heeft België 11% van het bbp aan gezondheidszorg besteed. Ten opzichte van andere West-Europese landen bevinden we ons in de lagere middenmoot.
  2. Het aandeel van de gezondheidsuitgaven ten laste van de huishoudens is groter dan in onze buurlanden.
  3. Het grootste deel van de uitgaven in 2021 gaat naar zorg verstrekt door ziekenhuizen; een aandeel dat opnieuw omvangrijker is dan in onze buurlanden.
  4. Deze gezondheidsrekeningen bevatten een partiële inschatting van de uitgaven gelinkt aan de gezondheidscrisis.

Meer informatie en interessante grafieken vind je in het recentste Cijfer in de Kijker