Verslag Comité voor sociale bescherming en Europese Commissie over het Minimuminkomen

23 november 2022

Op 17 oktober 2022 heeft de Raad van de EU de belangrijkste conclusies van het eerste gezamenlijke verslag van het Comité voor sociale bescherming (SPC) en de Europese Commissie over het minimuminkomen goedgekeurd.

Dit verslag geeft een overzicht van de minimuminkomens in de EU-lidstaten en weerspiegelt de drie beleidsonderdelen van actieve inclusie:

  • adequate inkomenssteun
  • inclusieve arbeidsmarkten
  • toegang tot hoogwaardige diensten.

Gemiddeld is de toereikendheid van de minimuminkomensuitkeringen in de EU de afgelopen tien jaar vrijwel ongewijzigd gebleven;

Hoewel de dekking van inkomenssteun matig is toegenomen, zijn er nog steeds problemen met de toegang tot uitkeringen en uit schattingen in sommige lidstaten blijkt dat de niet-opname van het minimuminkomen hoog kan zijn.

Wat de bevordering van de arbeidsmarktparticipatie betreft, blijkt de deelname van begunstigden van een minimuminkomen aan actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen vaak gering en beperkt te zijn.

Onze FOD coördineert de Belgische delegatie in het Comité en in zijn Indicatoren Subgroep. 

Het verslag is alleen in het Engels beschikbaar.

The 2022 Minimum Income Report - Volume I (2022)

The 2022 Minimum Income Report - Volume II: Country Profiles (2022)