Verslag van het Monitoringcomité van 21 september 2023

22 september 2023

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een actualisatie gemaakt van de budgettaire toestand voor de jaren 2023 en 2024 voor entiteit I (die de federale overheid en de sociale zekerheid omvat).

De ramingen van het Monitoringcomité zijn onder meer gebaseerd op de macro-economische parameters van de Economische begroting 2023-2024 van 7 september 2023 van het Federaal Planbureau.

Onze FOD heeft als lid van het Monitoringcomité deelgenomen aan het opstellen van dit verslag.

U kunt het volledige rapport van het Monitoringcomité raadplegen op Budgettaire toestand België: actualisatie 2023 en 2024 | BOSA (belgium.be)