Wie wint de 6e Student Award van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid?

27 juli 2023

De Student Award van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid is aan zijn 6de editie toe. Met de award worden masterscripties over sociale zekerheid en sociale bescherming in de kijker gezet. Met dit gezamenlijk initiatief van de FOD Sociale Zekerheid en de redactieraad van het Tijdschrift willen we jongeren aanmoedigen zich te verdiepen in de sociale zekerheid, zodat ze deze in de toekomst mee gestalte kunnen geven.

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) is al meer dan 60 jaar lang een belangrijk forum voor zowel academische experten als beleidsexperten om bevindingen van wetenschappelijk, beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend onderzoek uit te wisselen. Het is een onafhankelijk wetenschappelijk en “peer reviewed” tijdschrift, dat zowel input heeft vanuit de administratie, de Europese instellingen, als de academische wereld.

Er waren dit jaar maar liefst 27 inzendingen voor de Student Award. We ontvingen masterscripties in het Nederlands, Frans en Engels vanuit diverse opleidingen. Deze brede waaier weerspiegelt het uitgangspunt van het Tijdschrift om vanuit een multidisciplinaire opstelling een gediversifieerde benadering van de maatschappelijke uitdagingen weer te geven.

De 4 laureaten van academiejaar 2022-2023 zijn:

  • Nicolas Docquier, Université de Liège, Faculté Droit, Science Politique & Criminologie, Rémunérations alternatives et réductions de cotisations sociales à l’aune du financement, de la solidarité et de l’équité de la sécurité sociale belge.
  • Marthe Laroy, UGent, Faculteit Recht en Criminologie, Re-integratie na arbeidsongeschiktheid van statutair overheidspersoneel. Knelpunten en verbetervoorstellen.
  • Hyunmin Park, KU Leuven, Faculty of Economics And Business, Inequity in Healthcare Utilization for the Older Population in EU Countries. Unmet Needs for Medicines and Consultations with Doctors due to Costs.
  • Marjolein Regina van der Werf, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen, Extra armen binnen kansarmoede. Kwalitatief onderzoek naar de invloed van het buddysysteem op empowerment en duurzame levensverandering bij kansarme mensen.

Bekijk de video met minister Frank Vandenbroucke en voorzitter van de redactieraad Yves Stevens om te weten wie van deze 4 kandidaten de Student Award 2022 heeft gewonnen! De winnaar licht tenslotte de winnende masterscriptie verder toe.

Youtube instellingen:

  • voor Nederlandse ondertiteling, selecteer French-Dutch (Belgium)
  • voor Franse ondertiteling, selecteer French (Belgium)

Voor het academiejaar 2023-2024 is inmiddels een nieuwe oproep gelanceerd: Student Award BTSZ 2023

Behandel jij in je scriptie een thema over sociale bescherming of sociale zekerheid, dien dan zeker je kandidatuur in voor de Student Award BTSZ 2023!