Working in the Arts: erkenning kunstenfederaties en pensioenhervorming

12 juli 2023

Erkenning kunstenfederaties

Op maandag 10 juli publiceerde het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit van 6 juli 2023 tot erkenning van de kunstenfederaties. Dit is een federale erkenning. De volgende federaties zijn erkend en zullen gevraagd worden leden voor te dragen om als deskundigen te zetelen in de nieuwe Kunstwerkcommissie: MB 06 juli 2023

Meer info? mail naar marc.brion@minsoc.fed.be

Pensioenhervorming

Als onderdeel van de pensioenhervorming heeft de federale regering bepaald dat zowel de werkelijk gewerkte dagen als kunstwerker als de gewerkte dagen als gevolg van de omschakeling volgens de cachetregel in aanmerking zullen worden genomen bij de berekening van de pensioenen.

Onzichtbare werkdagen zullen dus worden meegerekend, wat een positieve impact zal hebben op de pensioenen van kunstwerkers. Deze maatregel is in lijn met de filosofie van de hervorming van het statuut van kunstwerkers, waarin onzichtbaar werk wordt gewaardeerd.

De komende maanden werkt de regering aan de wetteksten voor deze maatregel.

Website van de Pensioendienst