De Belgische gepensioneerden in kaart gebracht

Een reeks maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de ouder wordende samenleving en de
gestegen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, maken van pensioenvoorzieningen de
inzet van het wetenschappelijk en politiek discours. 

Niet alleen de stijgende pensioenfactuur baart velen zorgen, maar ook de vraag of de nationale pensioenstelsels in staat zijn om armoede bij gepensioneerden te voorkomen en een adequaat vervangingsinkomen na pensionering te verzekeren.