HANDILAB

Sociaal-economische positie van personen met een handicap en analyse van de effectiviteit van tegemoetkomingen aan personen met een handicap (HANDILAB).

Het Handilab-project omvat 2 doelstellingen: 

  • de analyse van het socio-economische profiel van personen met een arbeidshandicap, 
  •  de evaluatie van de effectiviteit van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 

De eerste doelstelling wordt gerealiseerd door middel van een analyse van de administratieve data die via het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming beschikbaar zijn. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door het team van CESO.

De tweede vraag naar de effectiviteit van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap wordt beantwoord door:

  • een survey bij de doelgroep over hun financiële situatie en hun leefomstandigheden, 
  • een onderzoek naar de haalbaarheid van een koppeling van deze data aan de IMA-gegevens omtrent medisch zorggebruik. 

Deze tweede doelstelling wordt uitgevoerd door het team van LUCAS onder leiding van Prof. dr. Chantal Van Audenhove en Dr. Koen Hermans.

Meer informatie