Het armoederisico bij Belgische weduwen en weduwnaars

Verweduwing is een levensloopgebeurtenis met ingrijpende gevolgen op psychologisch,
sociaal en economisch vlak. Op psychosociaal vlak blijken vrouwen zich over het algemeen beter aan te passen aan het weduwnaarschap dan mannen. 

Mannen worden namelijk geconfronteerd met allerlei gezinstaken (zoals het huishouden, de zorg voor kinderen of het onderhouden van sociale contacten) die ze vroeger overlieten aan hun partner. Op economisch vlak gebeurt echter het omgekeerde.