ICENUW Contact’s Web Platform - Final Report

Globalisering is niet alleen in de moderne financiële en economische context een gegeven. Het vormt een bijkomend probleem in het fenomeen van niet aangegeven werk. Migratie en vrij verkeer van personen veroorzaken bijkomende problemen.

Om deze problemen aan te pakken, is internationale samenwerking nodig. Dat is gebeurd in het ENUW project in 2006. Het ICENUW project van 2010 bouwt voort op de conclusies van het ENUW project. Een eerste onderzoekspad was het opstellen van minimale controle standaarden. Dit onderzoek heeft geleid tot een catalogus van controledocumenten en procedures in verschillende lidstaten.