Digitale werking van de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen voor zelfstandigen (New Dispensa)

De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen (CVB), die nu beheerd wordt binnen de FOD Sociale Zekerheid, kent aan zelfstandigen die zich in een "staat van behoefte" bevinden of in een "toestand die de staat van behoefte benadert", een volledige of gedeeltelijke vrijstelling toe van de verplichting om socialezekerheidsbijdragen te betalen. De bewijslast daarvoor berust bij de zelfstandige. Om een beter zicht te krijgen op de financiële toestand van de zelfstandige kan de commissie aan de FOD vragen om een sociaal onderzoek in te stellen. De DG Zelfstandigen organiseert de zittingen van deze Commissie en staat in voor de administratieve behandeling van de dossiers (griffie).

Dispensa is het programma dat het beheer van de gegevens van de Commissie centraliseert. Administratieve vereenvoudiging en tijdswinst bij de behandeling van de dossiers zijn de belangrijkste doelen. In samenwerking met onze ICT diensten wordt het voortdurend bijgewerkt.

Toegang tot de gegevens van andere overheidsdiensten zoals het RSVZ, het rijksregister en de FOD Financiën was reeds van bij de start voorzien.

New Dispensa is een nieuwe fase in de modernisering van het programma. Ze is gestart in 2010. De implementatie bij de sociale verzekeringsfondsen is gestart in 2013 en sinds 2014 is het programma effectief in gebruik. In de nieuwe versie is het mogelijk om gegevens online in te voeren, terwijl dat vroeger manueel gebeurde , en met bijlagen die dan nog eens gekopieerd moesten worden. De informatiestroom tussen de socialeverzekeringsfondsen en de griffie van de Commissie is nu ook geautomatiseerd. Zodra een zitting is beëindigd, kan de griffier het dossier afsluiten en komt de informatie onmiddellijk in de informatiestroom tussen de Commissie, de DG Zelfstandigen, het RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen terecht. Alle betrokken partijen kunnen deze dan raadplegen.

Sinds 2014 is de gemiddelde behandelingstermijn korter geworden dan 6 maanden.