Budgettaire statistieken

Deze gegevens omvatten de ontvangsten en uitgaven van de verschillende stelsels van de sociale zekerheid. De Excel-bestanden tonen de twee meest recent beschikbare jaren. Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar voor de sociale bijstand. 

Lees de verklarende nota (.pdf) voor een juiste interpretatie van de data.