Budgettaire statistieken

Deze gegevens omvatten de ontvangsten en uitgaven van de verschillende stelsels van de sociale bescherming. De Excel-bestanden tonen de vijf meest recent beschikbare jaren.

Lees de verklarende nota (.pdf) voor een juiste interpretatie van de data.