Budgettaire statistieken

Deze gegevens omvatten de ontvangsten en uitgaven van de verschillende stelsels van de sociale zekerheid. De Excel-bestanden tonen de twee meest recent beschikbare jaren. Aangezien er geen begroting gestemd is voor 2019, betreft het 2017 en 2018. 

Lees de verklarende nota (.pdf) voor een juiste interpretatie van de data.