SOCIEUX+: sociale bescherming en werkgelegenheid

SOCIEUX+ (EU Expertise on social protection, labour and employment) is een  projectgroep voor technische bijstand  opgezet op vraag van de Europese Commissie. Sinds 2016 is de FOD Sociale Zekerheid, via BELINCOSOC, partner van SOCIEUX+.

Door dit partnerschap is de FOD Sociale Zekerheid nauw betrokken bij de implementatie van de Europese strategie voor internationale samenwerking op het gebied van sociale bescherming en werkgelegenheid. Als lid van de projectstuurgroep van SOCIEUX+ geven de experten van BELINCOSOC dit project mee vorm en verzekeren zij de Belgische prioriteiten ter zake. 

Als deel van haar bijdrage aan dit project huisvest de FOD Sociale Zekerheid dit team voor 4 jaar. Het team bestaat uit 5 leden:

 • Adélio Fernandes Antunes (Team leader)
 • Gian Luca Portacolone (Social protection coordinator)
 • Catherine Barme (Employment coordinator)
 • Begoña Rodriguez (Communications officer)
 • Adriana Detrell (Knowledge Development Officer).

SOCIEUX+ helpt partnerlanden  bij het ontwikkelen,  beheren en opvolgen van een efficiënt, inclusief en duurzaam sociale zekerheidssysteem en werkgelegenheidsbeleid. SOCIEUX+ biedt  ondersteuning in alle domeinen van de sociale bescherming en het werkgelegenheidsbeleid:  

 • sociale verzekering,
 • sociale bijstand,
 • toegang tot sociale basisvoorzieningen
 • opvolging en evaluatie van die systemen.

SOCIEUX+ mobiliseert Europese experten uit de publieke sector voor zendingen van korte duur. SOCIEUX+ kan eveneens experten uit de publieke sector van midden- of lage inkomenslanden uitsturen naar partnerlanden. De activiteiten van SOCIEUX+ bevorderen ook de samenwerking tussen Europese en niet-Europese overheidsinstellingen in het domein van sociale bescherming en tewerkstelling.

SOCIEUX+ bouwt verder op de ervaringen van SOCIEUX, een gelijkaardig project  dat liep van 2013 tot en met 2016. SOCIEUX+ startte op 5 september 2016 en zal actief zijn tot 5 september 2020. Met SOCIEUX en SOCIEUX+ wil de Europese Unie meer mensen toegang bieden tot adequate sociale bescherming. Dit werd onderstreept in de raadsconclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2012. In deze conclusies besliste de Europese Unie om:

 • de partnerlanden aan te zetten om te streven naar een hoger sociaal beschermingsniveau in hun nationaal beleid
 • gebruik te maken van de instrumenten voor technische bijstand om zo een snelle mobilisatie van experten te verzekeren.

Onze deelname aan SOCIEUX+ verzekert ook de erkenning van de Belgische expertise, ervaring en competenties van statelijke en niet-statelijke actoren binnen het domein van sociale bescherming en tewerkstelling. Het is eveneens een uitstekende kans om ons  model van sociale bescherming te promoten, zowel binnen als buiten de Europese Unie. 

SOCIEUX+ is ook bijzonder relevant voor de ondersteuning van landen waar de “social protection floors” (sociale minima) nog moeten  gerealiseerd worden. Het Belgisch engagement krijgt in het kader van deze strategie  concreet vorm.

EU Social Protection