Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

02 509 59 59
Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u. Bezoekuren van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00 of op afspraak.

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

Inning van de sociale bijdragen

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid int de socialezekerheidsbijdragen die betaald worden door de werkgevers. Deze bijdragen omvatten enerzijds de werkgeversbijdragen en anderzijds de werknemersbijdragen die de werkgever bij elke loonbetaling inhoudt.

De inning impliceert het nazien en behandelen van de aangiftes van werkgevers en van de betaling van hun bijdragen. Dit betreft ook het complexe beheer van de talrijke bijdrageverminderingen en vrijstellingen, de jaarlijkse herverdeling van de sociale lasten en het opsporen en identificeren van werkgevers die de regels niet naleven.

Beheer van de sociale bijdragen

Een van de kerntaken van de RSZ is de dagelijkse financiering van instellingen en het beheer van fondsen binnen de sociale zekerheid. Een belangrijk deel van die financiering verloopt via het Globaal Financieel Beheer (GFB). Concreet houdt dit systeem in dat de RSZ de sociale bijdragen van werkgevers en werknemers globaliseert en onder de rechthebbende sectoren herverdeelt volgens de kasbehoeften van de betrokken instellingen. Het Globaal Financieel Beheer bestaat sinds 1995.