Diverse bepalingen inzake sociale zaken

26 mei 2023

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, minister van Zelfstandigen David Clarinval en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met diverse bepalingen inzake sociale zaken.

Het voorontwerp van wet bevat een aantal bepalingen ter uitvoering van beslissingen bij de begrotingsopmaak 2023-2024 en de begrotingscontrole in maart 2023.

Lees verder: News.Belgium