Eerste jaarverslag Kunstenaarscommissie

6 juli 2017

De Kunstenaarscommissie, in haar nieuwe vorm, publiceerde net het eerste jaarverslag. Dat verslag presenteert de werking van de Commissie en geeft een overzicht van het gedane werk sinds de oprichting. 

De Commissie ontvangt zeer veel en zeer uiteenlopende aanvragen. Sinds de start ontving de Commissie 550 Franse aanvragen voor kunstenaarsvisa en 57 Nederlandse. Verder 17 Franse aanvragen voor zelfstandige activiteit en 37 Nederlandse. De aanvragen voor kunstenaarskaarten zijn veel talrijker. De Commissie ontving maar liefst 7071 Franse aanvragen en 9431 Nederlandse.

In de loop van 2016 heeft de Kunstenaarscommissie 7600 kunstenaarskaarten afgeleverd, 322 visa toegewezen en 37 verklaringen van zelfstandige activiteit toegekend.

De start van het werk van de Commissie heeft wat vertraging opgelopen door ernstige technische problemen, die in het jaarverslag worden toegelicht. 

Jaarverslag (.pdf)

Kunstenaarsstatuut