EPSCO- & ECOFIN-raden: een terugblik op de resultaten en successen!

18 maart 2024

Op 11 en 12 maart kwamen de ministers van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Economische en Financiële Zaken bijeen voor de Raad EPSCO (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) en de Raad Ecofin (Economische en Financiële Zaken). Lees meer over de belangrijkste resultaten en successen van deze twee bijeenkomsten!

Akkoord over nieuwe regels om de arbeidsomstandigheden voor platformwerkers te verbeteren!

De ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken keurden het akkoord met het Europees Parlement over de richtlijn platformwerk goed. Het doel van de nieuwe richtlijn is de arbeids­omstandigheden van platformwerkers te verbeteren en het gebruik van algoritmen door digitale arbeidsplatformen te reguleren.Tijdens de bespreking benadrukten de ministers het belang en de actualiteit van de nieuwe richtlijn, gezien de snelle uitbreiding van nieuwe technologieën en manieren van werken. Zij waren ook ingenomen met de flexibiliteit die de lidstaten krijgen bij de invoering van de regels op nationaal niveau.

Europese pijler van sociale rechten: on the road to la Hulpe ! 

De ministers hielden een oriënterend debat over de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten in het kader van het Europees Semester en de toekomstige sociale agenda.

Zij benadrukten de cruciale rol van de pijler als kompas voor het sociaal beleid van de EU en wezen op aanhoudende uitdagingen zoals de aanpassing aan de groene en de digitale transitie, demografische trends, risico's voor het evenwicht tussen werk en privéleven, de beschikbaarheid van betaalbare huisvesting en de kosten van levensonderhoud.

De Raad onderschreef ook een advies van het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO) en het Comité voor sociale bescherming (SPC) over de toekomstige EU-beleidsprioriteiten voor de Europese pijler van sociale rechten.

Het Belgische voorzitterschap zal rekening houden met de prioriteiten van de ministers en het advies van beide comités bij de voorbereiding van de interinstitutionele verklaring die tijdens de conferentie in Terhulpen met de EU-instellingen, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld zal worden ondertekend.

Sociale investeringen en hervormingen voor veerkrachtige economieën 

De ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken namen deel aan een oriënterend debat in de Raad Economische en Financiële Zaken over sociale investeringen en hervormingen voor veerkrachtige economieën.

Ze bespraken positieve effecten van sociale hervormingen en investeringen op de economische groei en de budgettaire houdbaarheid, en deelden voorbeelden van recente werkgelegenheids- en sociale hervormingen in hun landen die hebben bijgedragen tot het groeipotentieel.

Ook bekeken ze hoe de Raadsformaties Ecofin en EPSCO nauwer kunnen samenwerken om de impact van sociale investeringen en hervormingen op de economische groei, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de sociale cohesie in het kader van het Europees Semester beter te beoordelen.

Meer informatie over sociale investeringen in deze video!

European Disability Card & European Parking Card

Het Belgische voorzitterschap gaf een update over de stand van zaken met betrekking tot de richtlijnen over de Europese gehandicaptenkaart (European Disability Card) en de Europese gehandicapten­parkeerkaart (European Parking Card).

Meer info