Lanceringsevent voor het Belgisch Voorzitterschap 2024: Let's Preside!

8 september 2023

Op 07 september organiseerden we samen met de FOD Werkgelegenheid een evenement om het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU te lanceren: 'Let's Preside!'.

Dit evenement was een gelegenheid om de verschillende spelers samen te brengen die betrokken zijn bij de voorbereidingen van het voorzitterschap op vlak van sociale zaken. Niet minder dan 200 genodigden waren aanwezig, waaronder onze collega's van de FOD Werkgelegenheid, de FOD Maatschappelijke Integratie, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de Permanente Vertegenwoordiging en verschillende collega's van de ministeriële kabinetten van de ministers Dermagne, Clarinval, Vandenbroucke en Lalieux & staatssecretaris Leroy.

Tijdens deze namiddag stelden de ministers de prioriteiten van het toekomstige voorzitterschap voor. De voorzitters van de aanwezige administraties (Peter Samyn, Geert De Porter, Alexandre Lesiw & Liesbeth Stevens) maakten ook van de gelegenheid gebruik om de samenwerking en synergieën ter voorbereiding van het voorzitterschap te bespreken en vooral om hun collega's te bedanken voor al hun harde werk. Last but not least, sloot Pierre Cartuyvels, adjunct-permanent vertegenwoordiger van België bij de EU, de discussies af met een inspirerende toespraak met kernboodschappen over het Belgisch Voorzitterschap. Het evenement werd afgesloten met een netwerkmoment voor alle aanwezigen.

Het was een middag vol uitwisselingen, discussies en ontmoetingen, die de samenwerking hebben versterkt die de komende maanden zal worden voortgezet tot het einde van het voorzitterschap!

Voorbereiding van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU (2024)

Voorzitterschap van de Raad van de EU