Principeakkoord BREXIT

15 december 2017

Op 15 december heeft de Europese Raad groen licht gegeven voor het begin van de tweede fase in de BREXIT onderhandelingen, namelijk de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU). Deze tweede fase is kunnen starten omdat de EU en het VK een principeakkoord hebben gesloten over de terugtrekking van het VK uit de EU.

In dit principeakkoord zijn algemene regels opgenomen rond de rechten van burgers, het budget en de Noord-Ierse grens. Tijdens de komende maanden zullen de overeengekomen principes moeten omgezet worden in een juridisch bindend internationaal verdrag.

De bescherming van de sociale rechten die EU en VK-onderdanen hebben opgebouwd tijdens het 45 jarige EU-lidmaatschap was één van de belangrijkste discussiepunten tijdens de eerste fase van de onderhandelingen. Het is zeer belangrijk om de nodige bescherming  te voorzien, omdat die rechten door een Europese Verordening (EC 883/04) gegarandeerd zijn.

In het principeakkoord is overeengekomen dat de opgebouwde rechten volledig beschermd zullen worden op basis van de geldende EU-regels. EU-burgers die bijvoorbeeld pensioenrechten hebben opgebouwd in het VK zullen die volledig uitbetaald krijgen volgens de EU-regels (en vice-versa). 

De FOD Sociale Zekerheid volgt deze problematiek actief op, in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken en andere partners. Meer informatie volgt zodra er meer duidelijkheid is over de precieze tekst van het akkoord.

Principeakkoord terugtrekking VK uit EU (.pdf)