Social Protection Performance Monitor voor België: laatste resultaten

17 november 2020

De afgelopen jaren zijn er op het niveau van de Europese Unie een aantal monitoringinstrumenten tot stand gekomen die de sociale situatie van de lidstaten in kaart brengen. Eén van deze instrumenten is de ‘Social Protection Performance Monitor’ (SPPM), die ontworpen is in de schoot van de Subgroep Indicatoren van het Sociaal Beschermingscomité.

Vorige week publiceerde het Sociaal Beschermingscomité de meest recente versie van deze monitor in haar jaarrapport. De ‘key messages’ van dit jaarrapport, welke in belangrijke mate steunen op de SPPM, werden op 7 oktober aangenomen door de Raad van Ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EPSCO). In wat volgt bespreken we beknopt de SPPM en de belangrijkste evoluties voor ons land. Hierbij is het goed om voor ogen te houden dat de 2020-versie van de SPPM de impact van de corona-pandemie uiteraard nog niet weergeeft. Het blijft nochtans relevant om de meer structurele pre-corona uitdagingen die door de SPPM worden geïdentificeerd, te onderkennen.

Lees verder: Cijfer in de kijker