Sociale bijdragen zelfstandigen 2024

10 januari 2024

Als zelfstandige betaal je ieder kwartaal bijdragen waaraan socialezekerheidsrechten verbonden zijn. Je ontvangt elk kwartaal een vervaldagbericht over jouw bijdrageverplichtingen van het sociaalverzekeringsfonds waarbij je bent aangesloten.

De inkomstendrempels en plafonds in het sociaal statuut van de zelfstandigen worden jaarlijks aangepast. Zo ook in 2024*. Een overzicht van alle bijdragen voor de diverse categorieën van zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen,…) vind je op de pagina Berekening sociale bijdragen voor zelfstandigen

Met de handige overzichtstabel 2024 kunnen zelfstandigen zelf al goed inschatten welke bijdragen ze dit jaar verschuldigd zullen zijn: Sociale bijdragen Zelfstandigen 2024 (pdf)

*Bij koninklijk besluit van 17 december 2023 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2023) werden de voor 2024 geldende breuken vastgesteld waarmee de inkomstendrempels en plafonds in het sociaal statuut der zelfstandigen jaarlijks worden aangepast.  Op die wijze kunnen de nieuwe sociale bijdragen voor zelfstandigen voor 2024 worden berekend. 

DG Juridische Expertise, Beleidsondersteuning Zelfstandigen.